Nordic College of Neuro-Training

Hvorfor skal du ta utdannelse hos oss?


  • For å kunne hjelpe dine nære og kjære
  • For å få en internasjonalt sertifisert utdannelse
  • Lære de fantastiske verktøyene som du kan ha med deg hele livet!
  •  Gir medlemsskap i DNKF, Den Norske KinesiologforeningThe Certificate of Solution Oriented Neuro-Training


Fordelen med å studere ved et College of Neuro-Training

College of Neuro-Training tilbyr:


• Et Nasjonalt nettverk av kvalifiserte autoriserte instruktører, som har betydelig yrkeserfaring og er lidenskapelig engasjert innen Neuro-Training og Kinesiologi.

• Klassestørrelser som sikrer deg personlig oppmerksomhet i en rolig og vennlig atmosfære.

• Læring som er en blanding av teori og praktisk, med god tid for å øve på dine nye ferdigheter. Lære om viktigheten av å ha fokus på restitusjon.

• Å lære hvordan du kan få best utbytte av de universelle lovene, for virkelig få oppleve hva de universelle lovene kan gjøre for din helsetilstand og din suksess i livet.

• Få informasjon innen Neuro-Training som gir deg muligheten til å bruke dine genetiske ressurser for å støtte deg i dine ønsker og mål

• Gi deg og andre det du/de trenger for å kunne forbedre din/deres livskvalitet.

• Et studie basert på sunn fornuft vedr funksjonen i menneskers adferd og hvordan vi kan bruke det til personlig vekst.

• Gi deg informasjon om tillært hjelpeløshet og overlevelsesmønstre som undergraver vår restitusjon.

• Gi deg informasjon om hvordan en person får Fysiske kroppsvaner, Ernæringsubalanser, Følelsesmessige stress reaksjoner, Mentale misoppfattelser, Meridian og Chakra ubalanser.

• Muligheten til å tillintetgjøre dine egne og nedarvede frykter, konflikt i overbevisninger og konflikter vedr familie kontekster, samfunn, økonomi og politikk. Da får du også muligheten til å finne disse konfliktene hos andre.

• Lær det nyeste innen forskning vedr Neuro- Science og vår mulighet til å integrere og bruke det til det beste for våre klienter.

• Lære hvordan du kan sjekke en muskel i ni forskjellige faser for å finne hva det relaterer til i de ulike reaksjonsmønstrene.

• Lære hvordan du kan integrere andre retninger innen kinesiologi og deres prosedyrer, samt andre modaliteter.

I tillegg til selve undervisningen  er det selvstudie:

Oppgavebøker, innleveringsoppgaver, praksis. Muntlig, skriftlig og praktisk prøve etter hver modulDel 1 Certificate of Solution Oriented Neuro-Training

Mål: Restitusjons konsulentModul                 varighet       arbeidsbok       innlevering       Praksis/selvstudie

Asont                      44t                       Ja                         Ja                                  25t

PoR                          42t                       Ja                         Ja                                  25t

Bl1                            40t                        Ja                         Ja                                   25t

I I                               44t                        Ja                         Ja                                   25t

Integration          40t                        Ja                         Ja                                   25t

Client Care 1      40t                       Ja                          Ja                                   30t                             Totalt: 250                                                                             Totalt: 155


Totalt: 405 SUM = 405t
Del 2 Diploma

Mål: Neuro-Trainer


Diplom

Modul                                                            varighet                   Arbeidsbok                Innlevering                       Praksis/selvstudie

D1 Functional Neuro Training 1         30t                                  Ja                                      Ja                                                   25t

D2 Emotional Deffences                        24t                                  Ja                                      Ja                                                    25t

D3 Yin Yang 1                                                30t                                  Ja                                      Ja                                                    25t

D4 Nutritional Alternatives                  45t                                 Ja                                      Ja                                                     60t

D5 Fear Habits and Beliefs                    30t                                  Ja                                      Ja                                                    85t

D6 Context of Recuperation                 30t                                 Ja                                      Ja                                                     25t


                                                                          Totalt: 189                                                                                                                   Totalt 245

Totalt: 434 SUM = 844t

Del 3 Campus Option ( 2 av 3 innen D7, D8 eller D9)


I tillegg til selve undervisningen er det selvstudie:

Oppgavebøker, innleveringsoppgaver, praksis. Muntlig, skriftlig og praktisk prøve etter hver modul


Mål: Profesjonell Neuro-Trainer


Diplom

Modul                                                                     varighet                    Arbeidsbok                  Innlevering               Praksis

D7 Blueprint 2                                                       30t                                   Ja                                         Ja                              25t

D8 Womans Wellness30JaJa25

D9 Model of Universal Princpiles               30t                                  Ja                                         Ja                               25t

D10 Clinical Application                                   16t                                 Ja                                         Ja                                25t

D11 Client Care 2 Praksis                                                                                                                                                           24t

D12 Clinic Care 2 Oppgaver                           16t


                                                                              Totalt: 146                                                                                                      Totalt: 100

Totalt: 246 SUM = 1090


Videreutdanning

Advanced Neuro-Training

I tillegg til disse modulene som nevnt ovenfor har Neuro- Training en rekke andre moduler.

Som for eksempel:


Fingermodes - 30 timer

Emotional patterns - 30 timer

Vision, Insight and Purpose - 30 timer

Physics of nevrology- 30 timer

Timecycles-  30 timer

Blueprint synopsis -15 timer

Blp 3- 30 timer

Face traits 1 - 15 timer

Face traits 2- 30 timer

Effective Iridology -30 timerInfused Compulsive behavior- 30 timer

Functional breathing- 30 timer

Teeth -30 timer

Pain - 30 timer

Financial freedom - 30 timer

Causal pathways - 15 timer

Neuro frequences- 30 timer

Neuro Astro- 30 timer

12 senses -30 timerNeuro-Training tilbyr også en lang rekke “Activation Workshops”, som er for alle. Endagskurs som dekker ulike temaer. De er alle uten muskelsjekking og flotte å bruke for selvhjelp.

Med de ulike Activation Workshop går vi  dypere inn i spesifikke temaer og de er også fine å bruke som «Bedre Nevrologiske Muligheter».