Nordic College of Neuro-Training

Hvordan utdanne deg til å bli Profesjonell Neuro-Trainer?

Du har 2 muligheter:

1: Følg College of Neuro-Training slik det står beskrevet under (ANBEFALES!)

2: Meld deg på ett og ett av kursene under.

The Certificate of Solution Oriented Neuro-Training

 

I tillegg til selve undervisningen er det selvstudie:

Oppgavebøker, innleveringsoppgaver, praksis. Muntlig, skriftlig og praktisk prøve etter hver modul

 

 

Del 1 Certificate of Solution Oriented Neuro-Training

Mål: Restitusjons konsulent

 

Modul

modul varighet arbeidsbok innlevering Praksis/selvstudie

Asont 44t Ja Ja 25t

PoR 42t Ja Ja 25t

Bl1 40t Ja Ja 25t

I I 44t Ja Ja 25t

Integration 40t Ja Ja 25t

Client Care 1 40t Ja Ja 30t

 

 

Totalt: 250 Totalt: 155

 

Totalt: 405 SUM = 405t

 

 

 

Del 2 Diploma

Mål: Neuro-Trainer

 

Diplom

Modul varighet Arbeidsbok Innlevering Praksis/selvstudie

D1 Functional Neuro Training 1 30t Ja Ja 25t

D2 Emotional Deffences 24t Ja Ja 25t

D3 Yin Yang 1 30t Ja Ja 25t

D4 Nutritional Alternatives 45t Ja Ja 60t

D5 Fear Habits and Beliefs 30t Ja Ja 85t

D6 Context of Recuperation 30t Ja Ja 25t

 

Totalt: 189 Totalt 245

Totalt: 434 SUM = 844t

 

 

 

 

Del 3 Campus Option ( 2 av 3 innen D7, D8 eller D9)

 

I tillegg til selve undervisningen er det selvstudie:

Oppgavebøker, innleveringsoppgaver, praksis. Muntlig, skriftlig og praktisk prøve etter hver modul

 

Mål: Profesjonell Neuro-Trainer

 

Diplom

Modul varighet Arbeidsbok Innlevering Praksis

D7 Blueprint 2 30t Ja Ja 25t

D8 Womans Wellness30JaJa25

D9 Model of Universal Princpiles 30t Ja Ja 25t

D10 Clinical Application 16t Ja Ja 25t

D11 Client Care 2 Praksis 24t

D12 Clinic Care 2 Oppgaver 16t

 

Totalt: 146 Totalt: 100

Totalt: 246 SUM = 1090

 

Videreutdanning

Advanced Neuro-Training

I tillegg til disse modulene som nevnt ovenfor har Neuro- Training en rekke andre moduler.

Som for eksempel:

 

Fingermodes - 30 timer

Emotional patterns - 30 timer

Vision, Insight and Purpose - 30 timer

Physics of nevrology- 30 timer

Timecycles- 30 timer

Blueprint synopsis -15 timer

Blp 3- 30 timer

Face traits 1 - 15 timer

Face traits 2- 30 timer

Effective Iridology -30 timerInfused Compulsive behavior- 30 timer

Functional breathing- 30 timer

Teeth -30 timer

Pain - 30 timer

Financial freedom - 30 timer

Causal pathways - 15 timer

Neuro frequences- 30 timer

Neuro Astro- 30 timer

12 senses -30 timer

 

 

Neuro-Training tilbyr også en lang rekke “Activation Workshops”, som er for alle. Endagskurs som dekker ulike temaer. De er alle uten muskelsjekking og flotte å bruke for selvhjelp.

Med de ulike Activation Workshop går vi dypere inn i spesifikke temaer og de er også fine å bruke som «Bedre Nevrologiske Muligheter».

 

 

Fordelen med å studere ved et College of Neuro-Training

College of Neuro-Training tilbyr:

 

• Et Nasjonalt nettverk av kvalifiserte autoriserte instruktører, som har betydelig yrkeserfaring og er lidenskapelig engasjert innen Neuro-Training og Kinesiologi.

• Klassestørrelser som sikrer deg personlig oppmerksomhet i en rolig og vennlig atmosfære.

• Læring som er en blanding av teori og praktisk, med god tid for å øve på dine nye ferdigheter. Lære om viktigheten av å ha fokus på restitusjon.

• Å lære hvordan du kan få best utbytte av de universelle lovene, for virkelig få oppleve hva de universelle lovene kan gjøre for din helsetilstand og din suksess i livet.

• Få informasjon innen Neuro-Training som gir deg muligheten til å bruke dine genetiske ressurser for å støtte deg i dine ønsker og mål

• Gi deg og andre det du/de trenger for å kunne forbedre din/deres livskvalitet.

• Et studie basert på sunn fornuft vedr funksjonen i menneskers adferd og hvordan vi kan bruke det til personlig vekst.

• Gi deg informasjon om tillært hjelpeløshet og overlevelsesmønstre som undergraver vår restitusjon.

• Gi deg informasjon om hvordan en person får Fysiske kroppsvaner, Ernæringsubalanser, Følelsesmessige stress reaksjoner, Mentale misoppfattelser, Meridian og Chakra ubalanser.

• Muligheten til å tillintetgjøre dine egne og nedarvede frykter, konflikt i overbevisninger og konflikter vedr familie kontekster, samfunn, økonomi og politikk. Da får du også muligheten til å finne disse konfliktene hos andre.

• Lær det nyeste innen forskning vedr Neuro- Science og vår mulighet til å integrere og bruke det til det beste for våre klienter.

• Lære hvordan du kan sjekke en muskel i ni forskjellige faser for å finne hva det relaterer til i de ulike reaksjonsmønstrene.

• Lære hvordan du kan integrere andre retninger innen kinesiologi og deres prosedyrer, samt andre modaliteter.

 

KONTAKT OSS

Storgata 2,

4876 Grimstad

Tel: 40403056/ 40403059

post@neurotraining.no

FØLG OSS

Få nyheter, bilder og informasjon om Sørlandets senter for Neuro Training.

All Rights Reserved © 2016